PostHeaderIcon Pri hrobe Petra Kellnera Hostinského

Zástupcovia žiackeho parlamentu našej školy si vo štvrtok 4. októbra položením kytice kvetov uctili pamiatku Petra Kellnera Hostinského, výraznej osobnosti štúrovskej generácie, po ktorej naša škola nesie čestné pomenovanie.

 

PostHeaderIcon VČIELKY...

Na našej škole, ako po minulé roky bola vyhlásená výtvarná súťaž „VČIELKY“. V spolupráci s predsedom PSNV-SK Milanom Krokavcom a Okresným výborom záhradkárov v Rimavskej Sobote boli vyhlásení víťazi. Vyhodnotenie prebehlo v Dome kultúry dňa 28. 9.2018. Žiacke práce boli vystavené počas výstavy zeleniny a ovocia.

Čítať celý článok...

 

PostHeaderIcon Deň európskych jazykov

Dňa 26.09.2018 sme si na prvých štyroch hodinách pripomenuli Deň európskych jazykov.

Deň sa začal reláciou v školskom rozhlase, po ktorej nasledovali rôzne aktivity v anglickom, ruskom a nemeckom jazyku. Výsledkom týchto aktivít sú projekty v rôznych jazykoch.

Čítať celý článok...

 

PostHeaderIcon Tématický deň športu

Dnešný deň, bol na našej škole plný pozitívnej energie. Na prvom stupni sme mali tematický deň športu. Celé dopoludnie sa žiaci zapájali do rôznych športových aktivít, ktoré absolvovali na pätnástich stanovištiach.

Čítať celý článok...

 

PostHeaderIcon Deň otvorených dverí v knižnici Mateja Hrebendu

V piatok 14. septembra sme sa stali súčasťou krásneho podujatia akým bol Deň otvorených dverí v knižnici Mateja Hrebendu. Dopoludnie sme vďaka zaujímavému programu strávili s úžasným človekom, výtvarníkom, ilustrátorom, Miroslavom Regitkom, ktorého sme mohli familiárne oslovovať ujo Miro.

Čítať celý článok...

 

PostHeaderIcon Začiatok školského roka 2018/2019

Prázdniny sa pominuli,

začína sa škola,

každá trieda nedočkavo

na vás, deti, volá.

3.septembra sme slávnostným zvonením  vykročili za novým poznávaním, novými zážitkami i  veľkými úspechmi.

Čítať celý článok...

 

PostHeaderIcon Oznam

Cestovné žiakom vyplácame od 15. do 25. dňa v mesiaci v čase od 7:00 do 14:00 hod. Ďakujeme.

 

PostHeaderIcon Oznam - zmena výšky stravného

Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote dňa 28. 3. 2018 schválilo zmenu výšky stravného  vo VZN č. 108/2012  o určovaní  výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v  článku 6 ods. 2 takto:

1. stupeň:      1,09 € /1deň

2. stupeň:     1,16 € /1deň

Hmotná núdza 1. stupeň: 0,09 € /1deň

Hmotná núdza 2.  stupeň: 0,16 € /1 deň

Výška režijných nákladov je 2 € na jeden mesiac.

Ak stravník odoberie v mesiaci aspoň jeden obed, už platí celú sumu režijných nákladov.

SŠ, dospelí stravníci a iné fyzické osoby:   1,26 € + 1 € režijné náklady.

Táto zmena platí  od 1. 5. 2018

 

PostHeaderIcon Deň rodiny v ŠKD

Všetky deti prirodzene cítia potrebu tráviť čas s oboma rodičmi. Rodičia sú pre svoje dieťa symbolom ochrany a bezpečia. Každoročne v ŠKD oslavujeme Deň matiek, Deň otcov, Deň detí samostatne v ten určitý deň, no tento rok sme sa rozhodli spojiť tieto významné dni a osláviť to spoločne v jeden veľký deň. Myšlienkou nášho podujatia „Dňa rodiny“ bolo všetkých členov rodiny spojiť, neubrať im tak na dôležitosti a preto sme zorganizovali podujatie, ktoré patrilo celej rodine.

Čítať celý článok...

 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)