PostHeaderIcon Ocenení učitelia

There are no translations available.

Ocenení učitelia – školský rok 2018/2019 (Deň učiteľov 2019)

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v obradnej sále na Radnici mesta dňa 28.3.2019 uskutočnilo prijatie učiteľov primátorom mesta.

Primátor ocenil pedagógov Pamätnou tabuľou a poďakoval im za namáhavú prácu. Medzi pozvanými za našu školu boli PaeDr. Jana Szunyaiová - zástupkyňa riaditeľky školy na I.stupni a učiteľka II.stupňa Mgr. Ľubica Bolhová.

Srdečne blahoželáme.


Ocenení učitelia – školský rok 2017/2018 (Deň učiteľov 2018)

Dňa 28.03.2018 sa v obradnej sále na MsÚ v Rimavskej Sobote uskutočnil slávnostný obrad pri príležitosti Dňa učiteľov. Medzi ocenenými bola aj naša kolegyňa Mgr.Ľubica Gregorcová, učiteľka 1.stupňa.

Srdečne blahoželáme.

 

Primátor mesta poďakoval za prácu aj riaditeľke školy RNDr. Anite Antalovej.


Dňa 27.3.2018 sa v obradnej sále Obecného úradu v Jesenskom uskutočnilo oceňovanie pedagogických pracovníkov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj školstva v regióne Gemer-Malohont.

Predseda Regionálneho združenia miest a obcí Gemera a Malohontu Ing. Peter Mináč poďakoval všetkým za zaslúženú prácu a poprial veľa ďalších úspechov.

Medzi ocenenými bola aj naša kolegyňa Mgr. Jana Šuleková.

Srdečne blahoželáme


Ocenení učitelia – školský rok 2016/2017 (Deň učiteľov 2017)

Pri príležitosti Dňa učiteľov privítal dňa 28.03.2017 v obradnej sále primátor mesta Jozef Šimko pedagógov zo všetkých škôl a školských zariadení nášho mesta.

Medzi pozvanými, ktorým odovzdal pozdravné listy a poďakoval sa za namáhavú prácu, bola aj naša kolegyňa Jana Hegedüsová – vychovávateľka v ŠKD.

Srdečne blahoželáme.

Dňa 27.03.2017 sa v obradnej sále MsÚ Hnúšťa uskutočnilo oceňovanie pedagogických pracovníkov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj školstva v regióne Gemer – Malohont. Oceňovanie bolo prejavom spolupráce medzi ZMOGaM-om a Klubom riaditeľov škôl a školských zariadení okresu Rimavská Sobota.

Medzi ocenenými pedagógmi bola aj naša kolegyňa Mgr. Renáta Sivoková – učiteľka 1. stupňa.

Srdečne blahoželáme.

 


Ocenení učitelia – školský rok 2015/2016 (Deň učiteľov 2016)

Pri príležitosti Dňa učiteľov  navrhli  riaditelia škôl a školských zariadení v meste pedagógov na ocenenie.  Pozdravné listy im v obradnej miestnosti odovzdal primátor mesta Jozef Šimko. Z našej školy bola v školskom roku 2015/2016 ocenená Mgr. Viera Vilhanová, ktorá vyučuje na 1. stupni ZŠ.

Srdečne jej blahoželáme!

Mgr. Viera Vilhanová

 

ZMOGaM prvýkrát ocenil pedagogických pracovníkov regiónu Gemer-Malohont

Dňom všetkých pedagógov na svete bol organizáciou UNESCO vyhlásený 28.marec. Pri tejto  príležitosti boli ocenení v obradnej sále v Tisovci viacerí pedagogickí pracovníci, ktorí sa zaslúžili o rozvoj školstva v regióne Gemer-Malohont. Medzi pedagógmi boli učitelia z Rimavskej Soboty, Lučenca, Hnúšte, Tisovca, Oždian či Rimavskej Bane. Primátor Tisovca a predseda Združenia miest a obcí Gemera a Malohontu Peter Mináč sa vyjadril, že to bolo  prvé regionálne ocenenie učiteľov na Slovensku a robili ho na základe podnetu Klubu riaditeľov škôl a školských zariadení okresu Rimavská Sobota, ktorý vedie Mgr. Erik Fela.

Medzi ocenenými bola aj Mgr. Ľubomíra Halušková z našej ZŠ.Ocenení učitelia – školský rok 2014/2015

Primátor mesta JUDr. Jozef Šimko prijal 27.5.2015  na  radnici pri príležitosti  Dňa učiteľov  pedagógov materských, základných aj stredných škôl.
Riaditeľka školy RNDr. Anita Antalová navrhla na ocenenie: Mgr. Máriu Švoňavovú, učiteľku  na 1. stupni, Mgr. Danu Kopčákovú, učiteľku na stupni  a Máriu Czikóovú, vychovávateľku v ŠKD.
Srdečne im blahoželáme!

Mgr. Dana Kopčáková

Mgr. Mária Švoňavová


Ocenení učitelia – školský rok 2013/2014

Pri príležitosti Dňa učiteľov  navrhli  riaditelia škôl a školských zariadení v meste pedagógov na ocenenie.  Pozdravné listy im v obradnej miestnosti odovzdal primátor mesta Jozef Šimko. Z našej školy boli ocenení:
Mgr. Katarína Nagyová – učiteľka na 1. stupni ZŠ a Mgr. Tibor Haluška – učiteľ na 2. stupni ZŠ.
B L A H O Ž E L Á M E !


Mgr. Katarína Nagyová

Mgr. Tibor Haluška


Ocenení učitelia – školský rok 2012/2013

Pani riaditeľka RNDr. Anita Antalová navrhla pri príležitosti Dňa učiteľov ocenenie primátorom mesta: Mgr. Soňu Langovú, učiteľku ruského jazyka, hudobnej a telesnej výchovy na 2. stupni ZŠ a Mgr. Annu Veľochovú, učiteľku 1. stupňa a špeciálnu pedagogičku.

Srdečne blahoželáme!

RNDr. Anita Antalová

 

Mgr. Soňa Langová

 

Mgr. Soňa Langová

 

Mgr. Anna Veľochová

 

Mgr. Anna Veľochová


Ocenení učitelia – školský rok 2011/2012

Mgr. Mária Mistríková – vyučuje v ZŠ P.Kellnera Hostinského slovenský jazyk a literatúru + dejepis už 17 rokov. Okrem toho pripravuje žiakov na prijímacie skúšky na stredné školy, monitor 9, vedie historický krúžok aj krúžok Jazykové okienko. Je vedúcou PK slovenského jazyka.

Viktória Barnová – je vychovávateľkou v školskom klube detí už 30 rokov. Venuje sa žiakom v popoludňajších hodinách s veľkým zanietením, je kreatívna, empatická, pripravuje so žiakmi množstvo aktivít.

 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. Viac informácií o cookies a ako ich zmazať, nájdete na stránke Bližšie info o cookies.

Súhlasím s používaním cookies na týchto stránkach.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk