PostHeaderIcon Oznam - Testovanie 9 - 2019

Testovanie 9 – 2019

Testovanie 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9 –2019 sa v školskom roku 2018/2019 uskutoční

3. apríla 2019 (streda)

z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra

Časový harmonogram Testovania 9

Matematika

  • 8.00 – 8.10 hod. – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie odpoveďových hárkov
  • 8.10 – 8.20 hod. – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
  • 8.20 – 9.50 hod. – 90 minút administrácia testu z matematiky
  • 9.50 – 9.55 hod. – zozbieranie testov, odpoveďových hárkov a pomocných papierov
  • 9,55 – 10,15 hod. – prestávka 20 minút

Slovenský jazyk a literatúra

  • 10,15 – 10,25 hod. – úvodné pokyny a rozdanie odpoveďových hárkov
  • 10,25 – 10,35 hod. – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
  • 10,35 – 11,45 hod. – 70 minút administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry
  • 11,45 – 11,50 hod. – zozbieranie testov a odpoveďových hárkov
  • 11,50 hod. záver testovania

Žiaci so zdravotným znevýhodnením majú čas na administráciu oboch predĺžený o 15 minút.

Viac na : http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)