PostHeaderIcon Deň otvorených dverí 2019

Dňa 20.2.2019 sme privítali na našej škole predškolákov, ktorí už netrpezlivo očakávali nové zážitky zo školského prostredia. Prvý krát prekročili bránu veľkej školy, ktorú budú čoskoro navštevovať. Rodičia aj  pani učiteľky so škôlkármi navštívili triedu Škriatkov, Šaškov, Trpaslíkov a Kvietkov.

Prváci, ktorí sa už v škole dobre vyznajú a už sa v nej veľa naučili, predviedli svojim menším kamarátom, ako sa učia, zabávajú, súťažia. Deti si mohli vyskúšať rôzne aktivity, písali písmenká, tancovali, počítali a plnili spolu so školákmi zaujímavé úlohy. Za svoju šikovnosť boli odmenení medailou, ktorou sa doma pochvália svojim rodičom. Niektorí si s hrdosťou odnášali aj šašovské čiapky, ktoré pre nich vyrobili prváci zo šaškovej triedy. Veríme, že sa im naša škola páčila a čoskoro sa opäť uvidíme na zápise do 1. ročníka.

 

 

 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)