PostHeaderIcon Vyhodnotenie korčuliarskeho výcviku

Až 50 prváčikov absolvovalo korčuliarsky kurz. Ten sa začal 25. februára pod vedením trénera Mgr. Tomáša Lentovského, a triednych pani učiteliek Mgr. Márii Kuzmovej, Mgr. Anny Veľochovej, Mgr. Daniely Kurákovej a Mgr. Jany Kurekovej.

Pri výcviku, každý deň pomáhali ďalšie dve pani učiteľky. Hneď ráno sa žiaci pripravili, autobusom sme sa premiestnili na Zimný štadión v našom meste a výcvik sa začal. Žiaci boli rozdelení do skupín, kde si osvojili svoje korčuliarske techniky. Nekorčuliari sa zo začiatku oboznamovali s ľadom, a potom sa už len pomaly zo dňa na deň, zdokonaľovali spolu s korčuliarmi. Nechýbali rôzne prekážky a zábavné hry. Na ľade sa žiakom veľmi páčilo. Neodradili ich ani pády počas prvých dní. Ich rozžiarené očká a úsmev na tvári prezrádzali radosť z korčuľovania. Päť dní ubehlo veľmi rýchlo. Posledný deň výcviku boli žiaci za svoju snahu odmenení pamätným listom.

 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)