PostHeaderIcon eTwinning

Čo je eTwinning?

eTwinning („e“ ako elektronické, európske a „twinning“ ako párovanie) je zameraný na podporu spolupráce žiakov a učiteľov materských, základných a stredných škôl v rámci EÚ. Ide o projekty, v ktorých dve školy z dvoch rôznych európskych krajín využívajú výhody informačných a komunikačných technológií k vzájomnej spolupráci.
ETwinning poskytuje príležitosť motivovať mladých ľudí k vzájomnému spoznávaniu sa, ako aj k spoznávaniu ich školstva, kultúry a rodín, pričom si precvičujú svoje zručnosti vo využívaní informačných a komunikačných technológií.
ETwinning pokladáme za zmysluplnú aktivitu, ktorá obohacuje tradičné učenie.
Preto sa do eTwinningových projektov zapája naša škola už niekoľko rokov. Spolupráca s partnerskými školami v zahraničí prináša našim žiakom veľa poučnej zábavy, nových kamarátov, rozvíjanie schopností pracovať v tíme a v neposlednom rade ich to viac približuje k reálnemu životu.

 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)