PostHeaderIcon Jediná škola v okrese....

There are no translations available.

ZŠ P. Kellnera Hostinského je hrdá na svoj ďalší úspech - ako jediná škola v okrese Rimavská Sobota získala projekt „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.“
Sme radi, pretože projekt získalo len 49 škôl zo Slovenska, z toho 7 škôl v Banskobystrickom kraji.

Projekt je trojročný,  hradený z európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu vzdelávanie. Pozostáva z 3 aktivít:
1.    Vybavenie odborných učební - zariadenie učebne fyziky a techniky v hodnote 120 000 eur, súčasťou ktorého budú aj notebooky pre žiakov.
2.    Účasť pedagogických zamestnancov na vzdelávaní.
3.    Zapojenie sa žiakov do súťaží.
V priebehu projektu posilníme hodinovú dotáciu predmetov fyzika a technika.
Vybraní žiaci ôsmich tried 6.-9. ročníka budú na vyučovacích hodinách v nových učebniach pracovať s najmodernejšími učebnými pomôckami, ktoré budú dodané škole do konca marca 2014.
Práca na projekte bude výzvou aj pre zapojených pedagógov fyziky, techniky a výchovnú poradkyňu.
Pevne veríme, že sa nám podarí zvýšiť záujem žiakov o prírodovedné predmety a zároveň  o technické študijné odbory v stredných školách.

Mgr. Ľubomíra Halušková

 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)