PostHeaderIcon Oznam

Cestovné žiakom vyplácame od 15. do 25. dňa v mesiaci v čase od 7:00 do 14:00 hod. Ďakujeme.

 

PostHeaderIcon Oznam - zmena výšky stravného

Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote dňa 28. 3. 2018 schválilo zmenu výšky stravného  vo VZN č. 108/2012  o určovaní  výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v  článku 6 ods. 2 takto:

1. stupeň:      1,09 € /1deň

2. stupeň:     1,16 € /1deň

Hmotná núdza 1. stupeň: 0,09 € /1deň

Hmotná núdza 2.  stupeň: 0,16 € /1 deň

Výška režijných nákladov je 2 € na jeden mesiac.

Ak stravník odoberie v mesiaci aspoň jeden obed, už platí celú sumu režijných nákladov.

SŠ, dospelí stravníci a iné fyzické osoby:   1,26 € + 1 € režijné náklady.

Táto zmena platí  od 1. 5. 2018

 

PostHeaderIcon Medzinárodný deň detí 2018

Dnes bol skvelý deň... :)

 

PostHeaderIcon Beseda s pani spisovateľkou

V podkroví knižnice Mateja Hrebendu sme sa stretli s pani spisovateľkou Kristínou Baluchovou.

Čítať celý článok...

 

PostHeaderIcon Škola v prírode

V dňoch 14. – 18. 5. 2018 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili pobytu v Škole v prírode v rekreačnom zariadení  Krompachy – Plejsy. Program bol zaujímavý a zábavný.

Čítať celý článok...

 

PostHeaderIcon Hľadá sa hviezda

Dňa 16. mája sa v CVČ Relax v Rimavskej Sobote konal 2. ročník speváckej súťaže pod názvom „Hľadá sa hviezda“.

Čítať celý článok...

 

PostHeaderIcon Deň pásikavých tričiek

15. mája sme si z iniciatívy žiackeho parlamentu v našej škole pripomenuli Deň tolerancie tým, že sme si na znak rovnosti medzi ľuďmi obliekli tričká s pásikmi.

Čítať celý článok...

 

PostHeaderIcon Bezpečne na bicykli

10.mája 2018 sa v ZŠ Š.M. Daxnera konalo okresné kolo súťaže Bezpečne na bicykli.

Čítať celý článok...

 

PostHeaderIcon Deň rodiny v ŠKD

Všetky deti prirodzene cítia potrebu tráviť čas s oboma rodičmi. Rodičia sú pre svoje dieťa symbolom ochrany a bezpečia. Každoročne v ŠKD oslavujeme Deň matiek, Deň otcov, Deň detí samostatne v ten určitý deň, no tento rok sme sa rozhodli spojiť tieto významné dni a osláviť to spoločne v jeden veľký deň. Myšlienkou nášho podujatia „Dňa rodiny“ bolo všetkých členov rodiny spojiť, neubrať im tak na dôležitosti a preto sme zorganizovali podujatie, ktoré patrilo celej rodine.

Čítať celý článok...

 

PostHeaderIcon Deň Zeme 2018

 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)