PostHeaderIcon Začiatok školského roka 2014/2015

There are no translations available.

„Končí sa leto a hudci v tráve už clivé piesne hrajú.
Staručké leto spomína práve ako ho deti rady majú.
Odchádza, ide. Prešiel čas istý. Opúšťa svoju ríšu.
Veď o rok príde. A stromy – listy mu na rozlúčku píšu.“

Slávnostné otvorenie  nového školského roka 2014/2015 sa uskutočnilo na školskom dvore za prítomnosti primátora mesta JUDr. J. Šimka.
Po krátkom kultúrnom programe sa žiakom, učiteľom a rodičom prihovorila p. riaditeľka školy RNDr. A. Antalová, ktorá privítala všetkých žiakov, ale hlavne malých prváčikov a zaželala im plno chuti, elánu, trpezlivosti a síl do náročného školského roka, ktorý sa celý bude niesť v znamení 50. výročia vzniku školy. Žiakov pozdravil aj primátor mesta a zástupkyňa rady rodičov. Triedni učitelia si potom svojich žiakov odviedli do tried, kde si vypočuli organizačné pokyny a rozvrh hodín na ďalší deň.

Šťastný štart, milí žiaci !

viac fotiek nájdete na gemerland.sk a na rimava.sk.

 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)