PostHeaderIcon Oznam - zmena výšky stravného

Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote dňa 28. 3. 2018 schválilo zmenu výšky stravného  vo VZN č. 108/2012  o určovaní  výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v  článku 6 ods. 2 takto:

1. stupeň:      1,09 € /1deň

2. stupeň:     1,16 € /1deň

Hmotná núdza 1. stupeň: 0,09 € /1deň

Hmotná núdza 2.  stupeň: 0,16 € /1 deň

Výška režijných nákladov je 2 € na jeden mesiac.

Ak stravník odoberie v mesiaci aspoň jeden obed, už platí celú sumu režijných nákladov.

SŠ, dospelí stravníci a iné fyzické osoby:   1,26 € + 1 € režijné náklady.

Táto zmena platí  od 1. 5. 2018

 

PostHeaderIcon Oznam

Cestovné žiakom vyplácame od 15. do 25. dňa v mesiaci v čase od 7:00 do 14:00 hod. Ďakujeme.

 

PostHeaderIcon Deň Zeme 2018

 

PostHeaderIcon Najkrajší pohľad na svet je z konského chrbta...

O tom sme sa mohli presvedčiť na farme u farmára  Miloša v Rimavskom Brezove. V sobotu ráno 21.apríla 1918 nás privítala dedinka  zaliata zlatými lúčmi slnka.

Čítať celý článok...

 

PostHeaderIcon Biela pastelka

 

PostHeaderIcon Beseda s Branislavom Jobusom

V stredu 28. marca zavítal k tretiakom spisovateľ a hudobník Branislav Jobus, ktorý žiakom porozprával o svojich spisovateľských začiatkoch.

Čítať celý článok...

 

PostHeaderIcon „SPEVAVÉ SLNIEČKO“ spevácka súťaž

Dňa 26. marca 2018 sa po minuloročnom úspešnom prvom ročníku uskutočnila pre žiakov 1. stupňa súťaž v speve pod názvom „SPEVAVÉ SLNIEČKO“.  Žiaci si pripravili ľudovú alebo populárnu pieseň.

Čítať celý článok...

 

PostHeaderIcon Korčuliarsky kurz

V dňoch od 19. marca do 23. marca 2018 žiaci prvých ročníkov absolvovali KORČULIARSKY KURZ.

Čítať celý článok...

 

PostHeaderIcon Tvorivé dielne

Už sa blíži, už sa blíži Veľkonočný pondelok, už sa vajcia obliekajú do farebných košieľok....

Čítať celý článok...

 

PostHeaderIcon Kvapka krvi

Ď A K U J E M E !

 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)