PostHeaderIcon Oznam

Od 13. 12. 2017 sa nebudú vyhlasovať stravníci ŠJ z dôvodu vrátenia financií - nariadenie z Mestského úradu.


Cestovné žiakom vyplácame od 15. do 25. dňa v mesiaci v čase od 7:00 do 14:00 hod. Ďakujeme.

 

PostHeaderIcon Mikuláš v našej škole...

Nesklamali.... prišli  opäť, chodili školou a rozdávali sladkosti.

Ďakujeme Milkuláš, Anjel, aj tebe Čert - o rok vás čakáme zase.

Čítať celý článok...

 

PostHeaderIcon MISIA MODRÁ PLANÉTA

Štvrtáci zo stonožkovej a sovičkovej triedy sa zapojili do projektu Misia modrá planéta s Kozmixom. Tento jedinečný projekt, ktorý bol zameraný na Environmentálnu výchovu,  spája aktivity v škole a v teréne s kreatívnou hrou a interaktívnymi cvičeniami. Je ukážkou inovatívneho vyučovania, ktoré je pre žiakov motivujúce a zábavné. Cieľom projektu bolo vybudovanie základne – mesta. Pri plnení úloh museli žiaci myslieť na ochranu životného prostredia, zdroje energie, služby v meste, zabezpečenie  dopravy, riešenie odpadu, miesta kde môžu ľudia tráviť voľný čas, zeleň, ...

Čítať celý článok...

 

PostHeaderIcon Červené stužky

1. december je Svetový deň boja proti HIV a AIDS. Ľudia na celom svete si pripomínajú nebezpečenstvo prenosu tohto nevyliečiteľného ochorenia a zoznamujú sa možnosťami prevencie. V tento deň sa na vyjadrenie podpory a spolupatričnosti s celosvetovou kampaňou rozdávajú červené stužky, ktoré sú medzinárodným symbolom boja proti tejto smrteľnej chorobe.

Čítať celý článok...

 

PostHeaderIcon Deň prvej pomoci

„DEŇ PRVEJ POMOCI“
na ZŠ P. Kellnera Hostinského v Rimavskej Sobote

V mesiaci október som prihlásila moju triedu Pa a Pi, mačiatkovú  (3. C ) do súťaže pod názvom „ZÁCHRANA SOM JA“, ktorú prostredníctvom internetu vyhlásila organizácia FALCK . Od tej chvíle som začala tému prvej pomoci zaraďovať častejšie do vyučovania. Tejto téme som sa s deťmi venovala na hodinách Slovenského jazyka, Čítaní, Výtvarnej výchovy,  Vlastivede či Telesnej a športovej výchove. Celý jeden mesiac sme vymýšľali príbeh s témou prvej pomoci. Téma nás tak zaujala, že sme k príbehu postupne vymysleli kvíz, vyrobili pexeso a nakreslili sme množstvo obrázkov. Finálny projekt spracovaný do knižky sme zaslali poštou do súťaže a čakali sme, či nás vyberú, ako víťaznú triedu.

Čítať celý článok...

 

PostHeaderIcon Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany

V mesiaci november bola Okresným úradom v Rimavskej Sobote (odbor krízového riadenia) vyhlásená výtvarná súťaž „ Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“, naše deti kreslili  a tvorili na tému: „Akú záchranársku techniku som videl zasahovať a s čím by som pomohol ja.“ Do tvorenia sa zapojili žiaci I. aj II. stupňa našej školy.

Víťazky našej školy

v kategórii  za I. stupeň ZŠ

2.miesto: Zitka Habodász – trieda Janka Hraška,

v kategórii za II. stupeň ZŠ

2.miesto Ninka Sojková – 7.trieda

Odmenená bola aj naša škola – najaktívnejšia - poslali sme najviac prác !!!

Čítať celý článok...

 

PostHeaderIcon Financie

Peniaze, peneži, money,...tie vraj hýbu svetom. Rovnako v utorok  20. novembra rozhýbali bežné vyučovanie na našej škole. V tento deň  sme zorganizovali  „Deň finančnej gramotnosti“ pre žiakov 1.-4. ročníka.Za dverami každej triedy sa nakupovalo, sporilo, plánovalo, úročilo, vyrábalo,...a podaktorí hľadali aj poklad. Plní zážitkov z netradičného vyučovania sa už teraz tešíme na ďalší tematický deň.

Čítať celý článok...

 

PostHeaderIcon Med ako liek

Dňa 23.11.2017 sme privítali na našej škole pána Milana Krokavca, odborníka na včelárstvo, chov včiel a výrobu včelích produktov.

Čítať celý článok...

 

PostHeaderIcon Gaštanová jeseň

Zbierať gaštany je zábava. A tejto zábave sa v jeseni venujú naši žiaci už celé roky. Nevynechali ani tento. Veď gaštany slúžia ako potrava pre zvieratá a tiež sa z nich vyrábajú aj niektoré lieky.

Čítať celý článok...

 

PostHeaderIcon Hodina deťom

Dňa 10.11.2017 Nadácia pre deti Slovenska  uskutočnila  už 19. ročník verejnej zbierky „Hodina deťom“. Tejto akcie sme sa zúčastnili aj my.

Čítať celý článok...

 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)