PostHeaderIcon

There are no translations available.

logo2
 

PostHeaderIcon Deň zdravej výživy

There are no translations available.

„V zdravom tele – zdravý duch“

Deň zdravej výživy u nás ....

16.október je Dňom zdravej výživy, a tak sme si ho aj my pripomenuli rôznymi aktivitami. Jednotlivé triedy plnili zaujímavé úlohy a venovali sa rôznym aktivitám. Tvorili plagáty, lízanky z karamelu, vyzdobili si tematicky svoje triedy. Pripravili si šaláty z ovocia a zeleniny, koše s ovocím, písali básničky, ktoré prečítali pred celou triedou. Vyrábali si syr a tvaroh, naučili sa technológiu ich prípravy. Natočili sme spoločne krátke reklamy na témy mlieko, sladkosti, vymysleli sme si aj trefný slogan k reklamám. Atraktívne boli aj obaly na potraviny, mlieko, ktoré žiaci navrhli. Z balónov vyrábali hrozno, kreslili rôzne druhy ovocia, zeleniny, kravu, vyrábali si z balónov cukríky, potom si vyrobili cukríkové kytice. Aktivity plnili žiaci 7. ročníkov. Pracovali pod vedením triednych učiteliek a Mgr. Farbiakovej, ktorá aktivity pre žiakov pripravila.
Žiaci strávili zaujímavý, tvorivý a zároveň zdraviu prospešný deň.

 

PostHeaderIcon Listová "50"- tka

There are no translations available.

Jeseň v prírode sa premietla aj do našej práce. Počas krúžku, v pondelok 13.októbra sme si užívali  posledné jesenné lúče slnka.
Všetci vieme, že naša škola oslavuje tento rok krásne jubileum. Tak sme sa zahrali na listových škriatkov a vytvorili sme našej škole malý listový darček.
„Listové slniečko s 50- tkou.“

p.uč. Martina Sviteková
a deti z krúžku „Dúhový svet“

 

 

 
More Articles...
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)