PostHeaderIcon Oznam - Ponuka zamestnania

PONUKA ZAMESTNANIA

Riaditeľstvo Základnej školy P. Kellnera Hostinského prijme do pracovného pomeru s nástupom od 01.09.2017

Čítať celý článok...

 

PostHeaderIcon Koniec školského roka 2016/2017

Ako ten čas rýchlo letí,
na dvore je kopa detí.
Čaká ich čas oddychu,
prázdniny sú zase tu!

Opäť sa symbolicky zatvárajú brány končiaceho školského roka 2016/2017 a prichádza obdobie letných prázdnin, zaslúženého odpočinku.

Žiaci a ich učitelia sa 30. júna zhromaždili na školskom dvore, kde po kultúrnom programe, ktorý pripravili žiaci 4. ročníka, pani riaditeľka RNDr. A. Antalová predniesla slávnostný príhovor a ocenila žiakov, ktorí úspešne reprezentovali školu  na predmetových olympiádach, vo vedomostných, prednesových aj športových  súťažiach. Vyučujúcim poďakovala za prácu a kvalitnú prípravu žiakov a všetkým zaželala pekné prázdniny plné oddychu a načerpania síl do nového školského roka. V triedach si žiaci prevzali vysvedčenia a s nadšením sa rozutekali domov.

 

PostHeaderIcon Plavecký výcvik 2017

Aj v tomto školskom roku sme na našej škole zorganizovali plavecký výcvik pre žiakov 3. a 6. ročníka.

Čítať celý článok...

 

PostHeaderIcon Viacboj všestrannosti 2017 - Letné majstrovstvá SR

 

PostHeaderIcon Medové raňajky

Na základe pozitívnych skúseností slovenských včelárov, sa Medové raňajky organizovali aj u nás na ZŠ P. Kellnera Hostinského. Združenie Slovenská včela ich realizuje za podpory lokálnych producentov mlieka, masla od pána Úžika GEMERMILK a.s., pečiva od Miloša Heckela Pekáreň Halič , medu od pána Krokavca.

Čítať celý článok...

 

PostHeaderIcon 63. Hviezdoslavov Kubín

Žiak našej školy, Samko Kurák, recituje už od materskej škôlky. Jeho záujem o umelecký prednes sa ďalej rozvíjal na I. stupni základnej školy.

Čítať celý článok...

 

PostHeaderIcon Viceprimátor Rimavskej Soboty ocenil žiačky našej školy

22.6.2017 v obradnej sále Mestského úradu v Rimavskej Sobote  viceprimátor  Ing. L. Rigo ocenil žiačky našej školy Beatu Fülöpovú a Žofiu Slovákovú za vynikajúce výsledky počas celého štúdia v základnej škole, za reprezentáciu na olympiádach, vo vedomostných a literárnych súťažiach.

Čítať celý článok...

 

PostHeaderIcon Deň štúrovskej poézie

 

PostHeaderIcon Medzinárodné sympózium v Rumunsku

5. až 7. júna som sa zúčastnila sympózia, ktoré sa konalo v Rumunsku, v Pucioasa. Základná škola v Ožďanoch nám ponúkla možnosť zúčastniť sa stretnutia v rámci projektu, ktorého je súčasťou. Názov projektu je: „e-Management of multidisciplinary projects for secondary schools"(E-manažment multidisciplinárnych projektov pre sekundárne vzdelávanie).

Čítať celý článok...

 

PostHeaderIcon Medzinárodný deň detí na našej škole

Radostný, veselý, šťastný, sladký a hlavne športový bol Medzinárodný deň detí na našej škole.

Čítať celý článok...

 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)