PostHeaderIcon Futbalový turnaj o Putovný pohár

There are no translations available.

19. novembra 2015 sa v priestoroch telocvične ZŠ P. Kellnera Hostinského konal

7. ročník futbalového turnaja žiakov o Putovný pohár riaditeľky školy.

Turnaja sa zúčastnilo päť družstiev zo ZŠ P. Dobšinského, ZŠ M. Tompu , ZŠ Š. M. Daxnera z Rimavskej Soboty, ZŠ a MŠ P.E. Dobšinského z Teplého Vrchu a naša domáca ZŠ P. Kellnera Hostinského.

Pani riaditeľka RNDr. A. Antalová privítala všetkých zúčastnených, otvorila turnaj a popriala súťažiacim veľa šťastia a úspechov. O organizáciu podujatia sa postaral Mgr. T. Pál, a Mgr. Ján Valach, vyučujúci telesnú a športovú výchovu.

Celý turnaj sa niesol v duchu fair play.

Výsledky futbalového turnaja:

1. miesto – ZŠ P. Kellnera Hostinského

2. miesto – ZŠ Š.M. Daxnera

3. miesto – ZŠ. M. Tompu

Najlepší jednotlivci:

Najlepší brankár: Jakub Kovács – ZŠ. M. Tompu

Najlepší strelec: Adam Kurek – ZŠ P. Kellnera Hostinského – strelil 11 gólov

Najlepší hráč: Martin Vidiečan – M. Tompu

Najužitočnejší hráč – Roman Súkeník – ZŠ Teplý Vrch

Víťazi získali od pani riaditeľky poháre, diplom a vecné ceny. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník futbalového turnaja.

 

PostHeaderIcon Deň Guinessových rekordov

There are no translations available.

Dňa 13.11.2015 si pripomíname Deň Guinessových rekordov. Aj na našej škole P.Kellnera Hostinského si žiaci ŠKD spolu s vychovávateľkami vytvorili  dňa 18.11.2015 svoj rekord. V telocvični spolu s p.vychovávateľkami tancovali počas celého popoludnia tanečný maratón pod vedením tanečnej inštruktorky aerobiku J.Nagyovej a Fany Madarászovej.

Tancovalo 250 detí spolu so svojími vychovávateľkami skoro dve hodiny. Deti zvládali tento maratón na výbornú, čo potvrdili aj inštruktorky. Prvú hodinku tancovali (cvičili) pod vedením J.Nagyovej, ktorá si deti nevedela vynachváliť. Druhú hodinu tancovali podľa Fany Madarászovej, ktorá cvičí zumbu. Cieľom akcie bolo deti prilákať k pohybu a vytvoriť si kladný vzťah k pohybovým aktivitám.

Všetci odchádzali s pocitom, že v tento deň urobili dobrú vec pre svoje zdravie a vytvorili si svoj vlastný rekord, za ktorý bolo každé dieťa odmené diplomom.

 

PostHeaderIcon Týždeň vedy a techniky v našej škole

There are no translations available.

Skončil sa ďalší Týždeň vedy a techniky v našej škole

Rok 2015 bol Organizáciou spojených národov a UNESCO vyhlásený za Rok svetla a technológií založených na svetle.

Svetlo hrá životne dôležitú úlohu v našom každodennom živote a je podstatnou prierezovou vednou disciplínou pre 21. storočie. Medzinárodný rok svetla je globálnou iniciatívou, ktorá má občanom sveta pripomenúť dôležitosť svetla a optických technológií v živote človeka, pre našu budúcnosť a pre rozvoj ľudskej spoločnosti.

V našej škole sme zorganizovali v dňoch 9. – 13. novembra Týždeň vedy a techniky. Keďže svetlo je elektromagnetické vlnenie, pokusy, ktoré sme pre žiakov pripravili, boli zamerané práve na elektrinu a magnetizmus.

Žiaci každého ročníka si mohli vyskúšať pokusy pod vedením starších žiakov. Oddelenie fyziky malo niekoľko stanovíšť: pri stole s magnetmi si žiaci pozreli, ako vyzerá magnetické pole rôznych magnetov, na inom mieste, nazvanom elektrostatika, si pomocou Van der Graafovho generátora vyrábali blesky. Na ďalšom stanovišti elektromagnetu triedili železo a pri hre pevné nervy sa snažili preniesť slučku cez vodič bez dotyku, inak sa rozozvučal zvonček. Časť fyziky sa skončila pri stole svetlo, kde žiaci robili pokusy s optickým vláknom a periskopom.

Na chemickom stanovišti „Farebná chémia“ získali žiaci informácie o kyslosti a zásaditosti látok. Nevyužívali pri tom laboratórne chemikálie, ale bežne dostupné, ako napríklad citrón, šumivé tabletky, sódu, pivo, prášok na pranie či rôzne čistiace prostriedky. Keď naliali tieto látky do vývaru z červenej kapusty, zistili, že dochádza k zmene sfarbenia, čo súviselo so zmenou pH. Dokázali to aj pomocou pH papierikov a ukázali na stupnici pH.

Žiaci sa opäť pobavili a niečo nové naučili.

 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)