PostHeaderIcon

There are no translations available.

logo2
 

PostHeaderIcon Testovanie 5 - 2014

There are no translations available.

Pilotné testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5 –2014 sa v školskom roku 2014/2015 uskutoční

12. NOVEMBRA 2014  (STREDA)

z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra
Časový harmonogram Testovania 5

Matematika
•    8.00 – 8.15 hod. – úvodné pokyny  k testovaniu a rozdanie odpoveďových  hárkov
•    8.15 – 8.20 hod. – rozdanie testov a oboznámenie sa s  testom
•    8.20 – 9.20 hod. – 60 minút  administrácia testu
•    9.20 – 9.25 hod. – zozbieranie testov a odpoveďových  hárkov
•    9,25 – 9,44 hod. – prestávka 20 minút
Slovenský jazyk a literatúra
•    9,45 –   10,00 hod.   – úvodné pokyny a rozdanie odpoveďových hárkov
•    10,00 – 10,05 hod. –   rozdanie testov a oboznámenie sa s  testom
•    10,05 – 11,05 hod. –  60 minút na riešenie
•    11,05 – 11,10  hod. – zozbieranie testov a odpoveďových hárkov
•    11,00             záver testovania
Viac na : http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

 

PostHeaderIcon Deň zdravej výživy

There are no translations available.

„V zdravom tele – zdravý duch“

Deň zdravej výživy u nás ....

16.október je Dňom zdravej výživy, a tak sme si ho aj my pripomenuli rôznymi aktivitami. Jednotlivé triedy plnili zaujímavé úlohy a venovali sa rôznym aktivitám. Tvorili plagáty, lízanky z karamelu, vyzdobili si tematicky svoje triedy. Pripravili si šaláty z ovocia a zeleniny, koše s ovocím, písali básničky, ktoré prečítali pred celou triedou. Vyrábali si syr a tvaroh, naučili sa technológiu ich prípravy. Natočili sme spoločne krátke reklamy na témy mlieko, sladkosti, vymysleli sme si aj trefný slogan k reklamám. Atraktívne boli aj obaly na potraviny, mlieko, ktoré žiaci navrhli. Z balónov vyrábali hrozno, kreslili rôzne druhy ovocia, zeleniny, kravu, vyrábali si z balónov cukríky, potom si vyrobili cukríkové kytice. Aktivity plnili žiaci 7. ročníkov. Pracovali pod vedením triednych učiteliek a Mgr. Farbiakovej, ktorá aktivity pre žiakov pripravila.
Žiaci strávili zaujímavý, tvorivý a zároveň zdraviu prospešný deň.

 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)