PostHeaderIcon Zbieram, zbieraš, zbierame...

There are no translations available.

Aj v školskom roku 2013/2014 sa žiaci I. stupňa zapojili do zberu. Svojim činom ukázali, že im na prírode záleží. Do zberu sme odovzdali spoločne 9 405,50kg papiera. Medzi najlepšie triedy patrili:
1.    miesto – tr. KRTKOVÁ (2186 kg)
2.    miesto – tr. MAŤKA KUBKA (1474 kg)
3.    miesto – tr. PIPI DLHEJ PANČUCHY (1379 kg

Medzi jednotlivcov patria:
1.    miesto – YORICK MIKLO (793 kg)
2.    miesto – KEVIN TOMKA (454 kg)
3.    miesto - KARINA BENADOVÁ (385 kg)
Do zberu pet fliaš sme spolu odovzdali 23 708 ks. Medzi najlepšie triedy patrili:
1.    miesto – tr. MAŤKA KUBKA (5749 ks)
2.    miesto –tr. KRTKOVÁ (5187 ks)
3.    miesto – tr. ŠMOLKOVÁ (2980 ks)
Medzi jednotlivcov patria:
1.    miesto – IVAN CEROVSKÝ (3072 ks)
2.    miesto – MIRKO PETROVSKÝ (2510 ks)
3.    miesto – VIKTÓRIA HUSTIOVÁ (2170ks)
Všetci výhercovia boli odmenení , získali malý darček. Všetkým zúčastneným ďakujeme a prajeme veľa chuti do zberu v ďalšom školskom roku.

 

PostHeaderIcon Koniec školského roka 2013/2014

There are no translations available.

27. júna 2014 sme v slávnostnom duchu ukončili ďalší školský rok. Na školskom dvore sa po kultúrnom programe k zhromaždeným žiakom, rodičom a učiteľom prihovorila p. riaditeľka školy RNDr. A. Antalová, ktorá vyhodnotila školský rok a odmenila žiakov, ktorí úspešne reprezentovali našu školu počas celého roka.

Súčasťou programu bola aj rozlúčka s deviatakmi, ktorí našu školu opúšťajú. Želáme im  šťastné vykročenie do života a veľa úspechov na stredných školách.
Všetkým  ostatným želáme leto plné pohody, aby toto obdobie bolo pre každého obdobím oddychu, načerpania síl a novej energie.

„Poďakuj svojim učiteľom,
ak od nich dobré veci vieš,
ak viac životu rozumieš,
ak naznačili smer
ako ďalej ísť,
ak pomohli obrátiť tvoj ďalší list.

Poďakujme si navzájom za spoluprácu, čas
a vydolujme z prázdnin veľa krás…“


 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)