PostHeaderIcon Koniec školského roka 2015/2016

There are no translations available.

Už je opäť koniec školy, sú tu prázdniny,

tisíc vecí na nás čaká, hurá, poďme za nimi...

 

30. júna 2016 sa všetci žiaci so svojimi učiteľmi zišli na školskom dvore, aby ukončili ďalší školský rok. V slávnostnom duchu sa nieslo celé dopoludnie -  kultúrny program,  rozlúčka deviatakov, ale hlavne príhovor pani riaditeľky RNDr. A. Antalovej,  ktorá vyhodnotila školský rok, poďakovala svojim kolegom za prácu, žiakom za úspešnú reprezentáciu školy a najaktívnejším žiakom odovzdala knižné odmeny.

Na záver zaželala všetkým leto plné pohody, aby toto obdobie bolo pre každého  obdobím oddychu, načerpania síl a novej energie.

Potom  sa všetci rozišli do svojich tried, kde triedni učitelia zhodnotili výchovno – vyučovacie výsledky žiakov  a odovzdali im vysvedčenia.

Nakoniec žiaci opustili školu a rozpŕchli sa na prázdniny.

 

PostHeaderIcon Volejbalový zápas - Učitelia vs. Žiaci

There are no translations available.

Tento školský rok 2015/2016, tak ako počas minulých rokov, sa v poslednom týždni konal v telocvični zápas vo volejbale medzi žiakmi deviateho ročníka a učiteľmi našej školy. Nešlo vôbec o víťaza, toho si ani nikto nepamätá. Víťazom sa nakoniec stali všetci zainteresovaní i tí povzbudzujúci. Počas zápasu dochádzalo k zmenám, striedali sa žiaci z jednotlivých tried, pomiešali sa i žiaci s učiteľmi,  a hlavne bola vynikajúca nálada.

Táto krásna chvíľa sa stala každoročne očakávanou udalosťou s lúčiacimi sa žiakmi našej školy.

 

PostHeaderIcon Ľudské práva

There are no translations available.

Sloboda prejavu sa týka aj mňa

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva  v Bratislave vyhlásilo v roku 2016 4.ročník výtvarnej súťaže Moje ľudské práva. Cieľom súťaže je osveta zameraná na dodržiavanie ľudských práv, ponúka príležitosť podporiť záujem nielen o všeobecnú problematiku dodržiavania ľudských práv.

Beata Fülöpová, žiačka ZŠ P. Kellnera Hostinského získala bronzové ocenenie za plagát na tému ,,Sloboda prejavu sa týka aj mňa.“ Ocenenie jej osobne odovzdal výkonný riaditeľ Mgr. Marian Mesároš 27.6.2016 na pôde základnej školy.

 
More Articles...
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)