PostHeaderIcon Kurz anglického jazyka

There are no translations available.

Dovolím si napísať za nás všetkých účastníkov úžasného kurzu angličtiny.

Štyri dni sme sa žiaci rôznych  ročníkov stretávali v jazykovej triede. Stala sa našim spoločným miestom, kde sme sa nebáli odviazať (v rámci šk. poriadku ) a upustiť uzdu od  striktnej angličtiny, ktorú  používame na hodinách.

Pán lektor Guy Harry Cheetham pochádzajúci z Veľkej Británie, konkrétne z Anglicka, nám rozprával o svojej rodnej zemi. Podelil sa s nami nielen o svoje zážitky, ale miestami nám aj osviežil pamäť z geografie.

Jeho veľké pozitívum boli na prvý pohľad viditeľné sympatie, ktoré z  neho priam vyžarovali. Každý jeden z nás bol pred lektorom uvoľnený a poriadne sme si celé štyri dni užili.

V  mene nás všetkých zúčastnených by som sa chcela poďakovať škole za možnosť overiť si vedomosti a schopnosti komunikovať v anglickom jazyku a následnom zvýšení sebavedomia pri vyjadrovaní sa Počas celého kurzu sa nestratil úsmev z našich tvárí. Kurz sa niesol v neodmysliteľnom humore lektora a v posolstve 3 lektorových pravidiel:

1. Hovoriť nahlas

2. Hovoriť pomaly

3. Nebáť sa!!!

Ďakujeme...

(B. Fülöpová, VIII.C)

 

PostHeaderIcon Súťaž Legomajster

There are no translations available.

Dňa 31.5.2016 sa v ZŠ S. Vozára v Hrachove konala súťaž Legomajster. Našu školu reprezentovali žiaci 4. A triedy Andrea Gáliková  a Jozef Haninčík. Spomedzi 9 družstiev získali 1. miesto. Blahoželáme.

 

 

PostHeaderIcon Škola v prírode

There are no translations available.

V termíne od 5. 6. do 10. 6. 2016 žiaci 4. ročníka vymenili klasické  školské lavice za prírodu na rozhraní Štiavnických a Kremnických vrchov, v obci Trnavá Hora, kde leží 1. detská prázdninová republika Tralaland. Práve ten sa stal počas trvania školy v prírode na jeden týždeň naším domovom.

Brána našej školy sa 5. 6., trochu nezvyčajne, otvorila aj v nedeľu popoludní. Okrem 69 štvrtákov a ich rodičov ňou prešli aj dva autobusy, ktoré nás bezpečne dopravili do Tralalandu.

Deti, spolu so svojimi triednymi učiteľkami a jednou pani vychovávateľkou,  boli ubytované v dvoch chatách. Hneď po príchode sa zoznámili so svojimi „guvernérkami“, ktoré nás potom sprevádzali počas celého pobytu. Tie boli našimi sprievodkyňami pri zoznamovaní sa  s areálom zariadenia, čo sme stihli ešte do večere. Po nej sa oficiálne začali naše spoločné programy, pri ktorých sme sa zoznámili aj s ostatnými obyvateľmi Tralalandu,  ktorými sme sa  po obdržaní „občianskych preukazov“, stali aj my.

Ďalšie dni sme si rozdelili do blokov. Dopoludnia sme venovali opakovaniu školského učiva, ktoré prebiehalo zábavnou formou a často sa presúvalo do prírody. Komu by sa nepáčilo hodinu telesnej výchovy stráviť napríklad na trampolíne, či na člne? Alebo hodinu prírodovedy priamo v lese...

Popoludňajší program sa začínal po hodinke oddychu na izbách. Ten už prebiehal pod taktovkou animátorov, ktorí si pre deti vždy prichystali aktivity rozdelené do dvoch blokov, kde deti mohli ukázať svoju vlastnú šikovnosť, ale rozvíjali aj kolektívneho ducha a veľa z nich  bolo zameraných na súťaže skupín, či celých tried.

Najväčším lákadlom boli večerné programy. Okrem vyhodnotenia súťaží sa deti zabavili pri prezentovaní toho, čo si pripravili cez deň, najviac sa asi tešili na každovečerný „tralalandský“ spoločný tanec. Vyvrcholením večerných programov bola diskotéka, alebo premietanie rozprávky.

Osobitnú pochvalu si zaslúžia tety kuchárky, ktoré pripravovali nie len pestré, ale aj veľmi chutné jedlá.

Neobišli nás drobné úrazy, ani bolenie bruška, či zvýšené teploty, ale o tie sa odborne postarali dve tety zdravotníčky, ktoré na každú chorobu vedeli nájsť správny liek.

10. 6. sme sa tak v dobrej nálade mohli vrátiť k rodičom, ktorí nás už na školskom dvore netrpezlivo čakali.

 

Z tvorby „lienkovcov“

Škola v prírode

Škola v prírode

je celkom v pohode.

Všetci sa tu bavíme,

čas tu spolu trávime.

Jazero je tu čisté

a nie je vôbec hmlisté.

Trampolína je tu tiež,

tak nedudri ako jež.

Jedlo je tu fajné –mňam!

Rezeň s kašou tiež si dám.

Máme tu aj zvieratká,

sú tu divé prasiatka.

Florbal, basket radi hráme,

do toho všetky sily dáme.

 
More Articles...
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)