PostHeaderIcon Deň európskych jazykov

There are no translations available.

„Kto hovorí cudzím jazykom len trochu, má z neho väčšiu radosť než ten, kto ho ovláda dobre.“
Naučiť sa nový jazyk, podobne ako  naučiť sa hrať na hudobný nástroj, si vyžaduje isté úsilie, ale oplatí sa  to. A cesta do cieľa môže byť rovnako radostná ako samotný cieľ, čo môže potvrdiť každý, kto sa na ňu vydal. Ovládanie jazyka pomáha otvárať bránu k inej kultúre a spoločnosti. Ľudia, ktorí sa ešte nezačali učiť cudzie jazyky, môžu pociťovať obavy alebo strach, ako keď sa na  more díva človek, ktorý nevie plávať.  Štúdium jazyka sa trošku podobá tomu, keď sa človek učí plávať – po prvom  ponorení to už ide prekvapivo rýchlo.
A prečo spomíname cudzie jazyky? Preto, že  26. september je Európsky deň jazykov. Oslavuje sa od roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov. Jedným z hlavných cieľov je podporovať výuku cudzích jazykov medzi všetkými občanmi Európskej únie. Európska únia má 24 úradných a pracovných jazykov. Sú to: anglický, bulharský, český, chorvátsky, dánsky, estónsky, fínsky, francúzsky, grécky, holandský, írsky, litovský, lotyšský, maďarský, maltský, nemecký, poľský, portugalský, rumunský, slovenský, slovinský, španielsky, švédsky a taliansky jazyk.
V celej Európe si v tento deň (26.9.) pripomíname jej jazykovú a kultúrnu rozmanitosť, ako aj význam ovládania cudzích jazykov nielen pre štúdium a lepšie uplatnenie na trhu práce, ale aj všestranný rozvoj osobnosti.
Deň Európskych jazykov sme si v našej škole pripomenuli v piatok, 25. 9. 2015. Prvá hodina sa začala reláciou do školského rozhlasu o význame štúdia cudzích jazykov. Triedy predstavovali jednotlivé krajiny Európy. Žiaci nakreslili mapy krajiny, prečítali si zaujímavosti o krajine, naučili sa pozdraviť sa, čísla, členov rodiny a krátku konverzáciu. Tvorili rozvrhy hodín v jazyku „svojej“ krajiny. Žiakom sa aktivity veľmi páčili, boli veľmi aktívni. Výsledkom ich práce boli krásne mapy európskych štátov doplnené o zaujímavosti, rodokmene, čísla a konverzácie v desiatich jazykoch.

Ing. Zuzana Lennerová

 

PostHeaderIcon Včielky a kvety

There are no translations available.

„V krajine kde sa piesok lial a kde sa sypal vodopád, bývala včielka nezbedná, ten kto ju poznal, mal ju rád ...“
Kto by nepoznal pesničku o slávnej včielke Maji. Tak, ako je obľúbená táto včielka, tak si obľúbili žiaci našej školy včielkové výtvarné témy.
V dňoch 24. – 25. septembra sme vystavili naše výtvarné diela v Dome kultúry v Rimavskej  Sobote. Žiaci prvých a druhých ročníkov sa prezentovali svojimi kresbami, či maľbami na tému Včielky v rozprávke. Tretiaci a štvrtáci svoje včielky ukryli na výkresoch do kvetov, na tému Včielky a kvety. Včielky v záhradách stvárnili žiaci druhého stupňa. Výstavku našich prác mali možnosť obdivovať všetci návštevníci výstavy ovocia a zeleniny.
Vystavené výtvarné práce vyhodnotila odborná porota zo Základnej umeleckej školy v Rimavskej Sobote. Víťazi získali krásne diplomy od malej včielky Vikinky Krokavcovej, ceny odovzdal  p. Krokavec, ktorý výtvarnú súťaž aj zorganizoval. Víťazi si odniesli hodnotné ceny „osladené medom“ a prevoňané medovými sviečkami.

 

PostHeaderIcon Začiatok školského roka 2015/2016

There are no translations available.

2. septembra sa skončil pokojný a pomalý rytmus prázdnin, ktorý  vystrieda pracovné tempo nového školského roka.

Pani riaditeľka RNDr. Anita Antalová všetkých zhromaždených žiakov na školskom dvore privítala a v slávnostnej atmosfére za prítomnosti rodičov a hostí otvorila nový školský rok 2015/2016. Osobitne sa prihovorila malým prváčikom, ktorým popriala veľa úspechov a pekných zážitkov v našej škole, ale aj deviatakom a ostatným žiakom, ktorým zaželala veľa chuti do učenia a úspešný a šťastný celý školský rok.  Slávnostné chvíle umocnilo krásne slnečné letné počasie a kultúrny program, po ktorom sa všetci žiaci rozišli tried, kde dostali prvé pokyny od svojich triednych učiteľov.

 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)