PostHeaderIcon Rušno aj cez prázdniny...

There are no translations available.

Brány našej školy sa 27. júna zatvorili len pre žiakov. Vedenie školy malo neúrekom plánov, ktoré sa počas letných mesiacov podarilo zrealizovať.
Môžeme sa teda smelo pochváliť, že boli uskutočnené:

  • -    opravy v telocvični, konkrétne drevený obklad
  • -    vytvorenie 3. počítačovej učebne
  • -    skompletizovanie odborných učební – fyzika a technika
  • -    vynovenie školskej jedálne – výdajovne
  • -    zriadenie poloodbornej učebne chémie

Najdôležitejšie je, že takmer všetky vynovenia budú slúžiť skvalitneniu výučby našich žiakov.

 

PostHeaderIcon Začiatok školského roka 2014/2015

There are no translations available.

„Končí sa leto a hudci v tráve už clivé piesne hrajú.
Staručké leto spomína práve ako ho deti rady majú.
Odchádza, ide. Prešiel čas istý. Opúšťa svoju ríšu.
Veď o rok príde. A stromy – listy mu na rozlúčku píšu.“

Slávnostné otvorenie  nového školského roka 2014/2015 sa uskutočnilo na školskom dvore za prítomnosti primátora mesta JUDr. J. Šimka.
Po krátkom kultúrnom programe sa žiakom, učiteľom a rodičom prihovorila p. riaditeľka školy RNDr. A. Antalová, ktorá privítala všetkých žiakov, ale hlavne malých prváčikov a zaželala im plno chuti, elánu, trpezlivosti a síl do náročného školského roka, ktorý sa celý bude niesť v znamení 50. výročia vzniku školy. Žiakov pozdravil aj primátor mesta a zástupkyňa rady rodičov. Triedni učitelia si potom svojich žiakov odviedli do tried, kde si vypočuli organizačné pokyny a rozvrh hodín na ďalší deň.

Šťastný štart, milí žiaci !

viac fotiek nájdete na gemerland.sk a na rimava.sk.

 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)