PostHeaderIcon Vedomostná súťaž z histórie 2.svetovej vojny

 

PostHeaderIcon Vianočná burza

21.decembra sa v našej škole uskutočnila vianočná burza, na ktorej ponúkali krásne ručne vyrobené predmety  s témou zimy a Vianoc  žiaci dvanástich tried druhého stupňa. Nejeden kupujúci si aj takýmto spôsobom zabezpečil nádherný darček pre svoju maminku, ocka či súrodenca.

 

PostHeaderIcon VII. ročník Vianočného volejbalového turnaja

Dňa 9.12.2016 naša škola zorganizovala VII. ročník Vianočného volejbalového turnaja pedagogických zamestnancov, rodičov a priateľov školy.
Turnaj otvorila p. riaditeľka RNDr. A. Antalová, ktorá privítala zástupcu primátora a povereného vedúceho Odboru školstva, kultúry a sociálnych vecí Ing. Ladislava Rigóa, poslanca MsZ  JUDr. Štefana  Baláža, riaditeľov základných škôl a všetkých prítomných „športovcov.“
10 družstiev hralo volejbal v telocvični našej školy a Gymnázia I. Kraska. Všetky zúčastnené družstvá dostali ceny a diplomy, víťazné družstvá aj poháre. O celodenné občerstvenie sa postarala domáca základná škola. Po skončení  turnaja nasledovala tombola a zábava pre všetkých.
Umiestnenie súťažných družstiev:

Školy:

  1. Špeciálna základná škola
  2. ZŠ P. Dobšinského
  3. ZŠ Š.M.Daxnera
  4. Reedukačné centrum Čerenčany
  5. ZŠ P. Kellnera Hostinského

Hostia:

  1. Automax
  2. Polícia
  3. Chin – Chin
  4. Sojky
  5. Rodičia Teriakovce

Riaditeľstvo ZŠ vyjadruje poďakovanie sponzorom: Mesto Rimavská Sobota, Andrea Korytiaková, Marta Bořutová, AVEST s.r.o,  p. Tyralová,  Piváreň u Starca, Mary Kay.

Akcia sa mimoriadne vydarila, a tak sa už teraz môžeme tešiť na budúci ročník a ďalšie športové stretnutie.

 

PostHeaderIcon Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc

Tento rok nám šikovné štvrtáčky pripomenuli, ľudový zvyk spojený s menom „Lucia“.
Mladé ženy, ktoré sa na Luciu schádzali v jednom dome, vykonávali ľúbostné veštby,
v ktorých si veštili povolanie a meno svojho budúceho ženícha. „Lucky“, ako sa tieto devy nazývali, boli biele bytosti so zamúčenou tvárou uskutočňujúce obchôdzky po domoch, z ktorých husím krídlom alebo perkom vyháňali všetko zlo.

Naše „Lucky“ sa po veštbách, vybrali povyháňať zlú náladu zo všetkých kútov na našej škole.

 

PostHeaderIcon Funny English !

V dňoch 28.11. – 2.12.2016  sa uskutočnil týždenný anglický kurz pre žiakov 3. a 4. ročníka.  Kurz absolvovalo 35 žiakov,  ktorí boli rozdelení do 3 skupín.  Lektorka z jazykovej školy TalkTalk  Melanie Mallory zábavnou formou a rôznymi zaujímavými aktivitami priblížila žiakom dôležitosť ovládania cudzieho jazyka.  Na záver žiaci získali certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu.

Thank you Malanie and see you later!


 

PostHeaderIcon Mikuláš chodil po škole...

 

PostHeaderIcon Gaštanová jeseň

Každoročne v mesiacoch september a október sa žiaci našej školy zapájajú do zberu gaštanov. Tie slúžia nielen ako potrava pre lesné zvieratá, ale využívajú sa i do mnohých liečiv.
Šikovné ruky našich žiakov vyzbierali 3 210 kg týchto hnedých plodov.

Tí najúspešnejší zberači boli v piatok 25.11. odmenení riaditeľkou školy nielen sladkou odmenou, ale aj malým darčekom.

1. miesto – Viera Cerovská 1. C – 310 kg
2. miesto – Gabriela Medeová 6. B – 264 kg
3. miesto – Filip Gonda 3. B – 226 kg
4. miesto – Dávid Demeter 3. A – 180 kg
5. miesto – Nina Sojková 6. B – 111 kg
6. miesto – Natália Gažiová 6. C – 101 kg
7. miesto – Kiara Hívešová 2. B – 100 kg
8. miesto – Saskia Gödriová 6. B – 98 kg
9. – 10. miesto – Terézia Váradiová 2. C, Andrej Keľo 4. A – 90 kg

Ďakujem aj všetkým tým žiakom, ktorí sa do zberu zapojili.

RNDr. Anita Antalová
riaditeľka školy

 

PostHeaderIcon Biela pastelka

 

PostHeaderIcon Ľudové zvyky a tradície

Slovensko má bohaté ľudové zvyky a tradície. Aby sa aj naši žiaci dozvedeli čo najviac o živote našich predkov a zvykosloví, 16. novembra sme pripravili a zrealizovali tematický teň Ľudové zvyky a tradície.
V prváckych triedach žiaci pripravili výstavky rôznych remeselníckych výrobkov, ručných prác, výšiviek, ale aj iných už  historických výrobkov. Výstavky boli oživené aj detským ľudovým krojom. V každej prváckej triede bola pripravená iná výstavka, pri  ktorých sa vystriedali všetci prváci. V prezentácii sa prváci dozvedeli veľa zaujímavých informácií o našom regióne Gemer-Malohont. Oboznámili sa s nárečím aj tradičnými jedlami nášho regiónu. V závere prezentácie prváci obdivovali šikovnosť tanečníkov folklórnych súborov, jednoduché tanečné kroky si spolu v triede aj zatancovali na pesničku „Tancuj, tancuj, vykrúcaj !“   Svoju šikovnosť ukázali pri zhotovovaní  misiek a džbánov z modelovacej hmoty. Vyskúšali si aj tkanie na detských krosnách. Obohatením činností bolo malé divadlo ľudovej rozprávky s papierovými figúrkami, ktoré si vlastnoručne vyrobili.
V druháckych triedach žiaci obdivovali výstavku hrnčiarskych výrobkov (taniere, džbány, vázičky) z Hrnčiarskych Zalužian. Vyrobili si šálky špagátovou technikou a zdobili taniere ľudovými ornamentmi. Osvojili si techniku výroby bábik zo šúpolia. Vyskúšali si tradičnú ľudovú výšivku krivou ihlou. Obdivovali výstavku ľudových výšiviek.
Tretiaci začali tento deň tiež prezentáciou o zvykosloví na Slovensku a na Gemeri. Vyrábali hrnčeky, misky a džbány z plastelíny. Zdobili papierové taniere a džbány ľudovými motívmi. Naučili sa ľudové piesne „Močila konope, močila“ a „Vretienko mi padá...“ K pesničkám pridali aj jednoduché tanečné kroky. Pripravili halušky z vybraných slov po B.
V štvrtáckych triedach sa žiaci oboznámili s ľudovými prísloviami a porekadlami. Základy keramiky si vyskúšali s plastelínou. Vytvorili krásne misky a džbány. Zoznámili sa s rôznymi druhmi krojov, ktoré výtvarne spracovali. Riešili príklady na sčítanie a odčítanie – matematické halušky.
Tematický deň pre všetky ročníky obohatila svojim rozprávaním p. Jaroslava Lajgútová z Relaxu. Porozprávala žiakom o krojoch, zvykosloví a priniesla aj ukážky ľudových odevov.  V závere jej prezentácie si žiaci zaspievali ľudovú pieseň.
Tematický deň  bol pre žiakov veľmi poučný a zábavný. Okrem aktivít sa im páčilo aj to,  že ich vyučovali pani učiteľky oblečené v tradičnom ľudovom oblečení – v kroji.

 

PostHeaderIcon Futbalový turnaj o Putovný pohár riaditeľky školy v ZŠ P. Kellnera Hostinského

16.11.2016 sa v telocvični ZŠ P. Kellnera  Hostinského konal už  IX. ročník futbalového turnaja o Putovný pohár riaditeľky školy. ZŠ organizuje turnaj pri príležitosti Dňa študentstva, ktorý si pripomíname 17. novembra. Tento deň je zároveň Dňom boja za slobodu a demokraciu.

Futbalového turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev zo základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta -  ZŠ Š. M. Daxnera, ZŠ  P. Dobšinského, ZŠ M. Tompu a domáca ZŠ P. Kellnera Hostinského.

P. riaditeľka RNDr. A. Antalová privítala všetkých zúčastnených, otvorila turnaj a popriala súťažiacim veľa šťastia. O organizáciu turnaja sa postarali vyučujúci telesnej a športovej výchovy Mgr. Tomáš Pál a Mgr. Ján Valach.

Celý turnaj sa niesol v znamení fair play.

Výsledky futbalového turnaja:
1. miesto: ZŠ P. Kellnera Hostinského – „A“ družstvo
2. miesto: ZŠ Š.M. Daxnera
3. miesto : ZŠ P. Kellnera Hostinského – „B“ družstvo

4. ZŠ P. Dobšinského
5. ZŠ M. Tompu

Keďže futbalisti ZŠ P. Kellnera Hostinského získali putovný pohár trikrát po sebe, ostáva  u nich. Budúci rok bude zabezpečený nový „Pohár,“ o ktorý sa bude znovu bojovať.

Najlepší jednotlivci boli vyhodnotení nasledovne:
Najlepší brankár – Jakub Kovács – ZŠ Š. M. Daxnera
Najlepší strelec – Adam Kurek - strelil 9 gólov ZŠ P. Kellnera Hostinského
Najlepší hráč – Adrián Siviček – ZŠ P. Kellnera Hostinského
Najužitočnejší hráč – Benjamín Zsóri - ZŠ Š. M. Daxnera
Víťazné družstvá dostali pohár, diplom a sladkú odmenu. Naj – hráči dostali diplom a darček. Hosťujúca ZŠ sa postarala o občerstvenie všetkých zúčastnených.  Výborná atmosféra a zdravé súperenie utvrdili organizátorov, že v tradícii budú pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)