PostHeaderIcon Školská jedáleň

Stravný lístok na tento týždeň:Najnovší jedálny lístok.

Všetky jedálne lístky

Vedúca ŠJ ubezpečuje rodičov žiakov a všetkých stravníkov, že hovädzie, bravčové a hydina je do nášho stravovacieho zariadenia dodávané firmou TAURIS a.s., ktorá spolupracuje s overenými a schválenými bitúnkami, dodávateľmi, ktorí spĺňajú legislatívne požiadavky.

Tel.kontakt: 0911/122 638

Vedúca ŠJ: Slávka Nosáľová

 

POPLATKY ZA STRAVU:

Žiaci ročníkov 1.-4.    1,09 €

Žiaci ročníkov 5.-9.    1,16 €

Cudzí stravníci     2,19 €

Výška režíjnych nákladov je 2€ za jeden mesiac

Pozn. Poplatok za stravu sa úhrádza mesiac dopredu.

Obed sa podáva od 11:30 do 14:00 hod.

číslo účtu IBAN: SK97 0200 0000 0000 0093 9392

Stravníci v ŠJ

Celkový počet stravníkov 440
Rozhodnutie o prijatí stravníkov ŠJ Rozhdnutie

 

Zamestnanci ŠJ

Vedúca ŠJ Slávka Nosáľová
Hlavná kuchárka Zuzana Grnáčová
Kuchárky 6
Prevádzkoví pracovníci 0
Spolu 8
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)