PostHeaderIcon Európsky deň jazykov 2022

KOĽKO JAZYKOV VIEŠ, TOĽKOKRÁT SI ČLOVEKOM.

Pripomínať si to , je dôležité počas celého roka, nielen 26. septembra, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001 ako Európsky deň jazykov. Tento deň sme si v pondelok 26. septembra 2022 pripomenuli na prvých troch vyučovacích hodinách aj na našej škole. Deň sa začal reláciou v školskom rozhlase, po ktorej žiaci diskutovali spolu s vyučujúcimi o prínose jazykového vzdelávania, o príležitostiach a možnostiach, ktoré sa im výučbou cudzích jazykov otvárajú.

Žiaci piateho ročníka vyrábali anglicko- slovenské pexeso na svoje obľúbené témy ako šport, školské pomôcky, jedlá a nápoje a iné. Šiestaci vytvárali učebné pomôcky vo forme obrázkových slovníkov na ľubovoľné témy. Žiaci siedmeho ročníka vyrábali knižky anglických básničiek. Žiaci ôsmeho ročníka, ktorí navštevujú ruský jazyk maľovali antistresové omaľovánky s obrázkami na tému ruských rozprávok a nemčinári vyrábali dvojjazyčné kvarteto, ktoré si následne aj vyskúšali. Ruštinári v deviatom ročníku tvorili plagáty na témy ako škola, jedlo, oblečenie a nemčinári zase plagáty na tému ľudské telo.

Veríme, že aj tieto aktivity pomáhajú budovať u detí kladný vzťah k učeniu sa cudzích jazykov.

 

PostHeaderIcon Tematický deň - Kráľovstvo zdravia volá o pomoc

Dňa 16.9.2022 sme mali tematický deň: „Kráľovstvo zdravia volá o pomoc.“ Tento rok sme ho mali trochu iný ako po iné roky. Na dvore sme mali pripravené rôzne stanovištia, kde deti plnili úlohy . Ukážku prvej pomoci nám predviedli pracovníčky Červeného kríža. Počasie nám prialo a tak sme zažili príjemné dopoludnie plné zábavy. Tvorivé a zábavné aktivity pokračovali aj v popoludní.

 

PostHeaderIcon Cvičný požiarny poplach na našej škole

 

PostHeaderIcon Začiatok školského roka 2022/2023

Prázdniny sa pominuli,
začína sa škola.
Každá trieda nedočkavo
na vás, deti, volá.


Dva mesiace pohody, oddychu a leňošenia sú už preč a my sme sa opäť stretli na pôde našej
základnej školy plní letných a dovolenkových zážitkov.
Piaty september 2022 teda odštartoval nový školský rok. Jeho otvorenia sa zúčastnil
i zástupca primátora mesta Mgr. Jozef Tóth. Po krátkom kultúrnom programe sa žiakom,
učiteľom a rodičom prihovorila p. riaditeľka RNDr. Anita Antalová. Srdečne privítala
všetkých žiakov, no hlavne malých prváčikov, ktorí určite prišli do školy s búšiacim
srdiečkom i s najväčšími očakávaniami. Pani riaditeľka im aj ostatným žiakom zaželala veľa
chuti, trpezlivosti, síl, ale i radosti pri získavaní nových poznatkov. Osobitne popriala mnoho
trpezlivosti našim deviatakom v zodpovednej príprave na Testovanie 9 a na prijímacie skúšky.
Po slávnostnom otvorení prešli žiaci so svojimi triednymi učiteľmi do tried, kde si vypočuli
organizačné pokyny a informácie na nasledujúce dni.


Vážení rodičia!
Nový školský rok sa začne 5. septembra 2022 (pondelok), jeho slávnostné otvorenie sa uskutoční o 8.00 hod. na školskom dvore. Zraz žiakov je do 7.45 hod. v triedach. Žiaci sú povinní priniesť „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (nájdete ho TU) alebo cez Edupage v sekcii Žiadosti a vyhlásenia. (Návod ako poslať vyhlásenie cez mobilnú aplikáciu Edupage nájdete TU)
Zároveň Vám odporúčame, aby ste svoje dieťa v nedeľu otestovali na COVID-19.

 

PostHeaderIcon Informácia k poskytovaniu dotácií na stravu

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“)

Vážení rodičia,

dňa 01.07.2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z.
o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o financovaní voľného času dieťaťa“). V tejto súvislosti uvádzame, že zákon o financovaní voľného času dieťaťa s účinnosťou od 01.07.2022 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.

Bližšie informácie nájdete v uvedenej prílohe. TU

V tejto súvislosti Vám oznamujeme, že ku  poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť:

Potvrdenia je potrebné doručiť do školy do 08.08.2022.

 

PostHeaderIcon Koniec školského roka 2021/2022

Už je opäť koniec školy, sú tu prázdniny,
tisíc vecí na nás čaká, hurá, poďme za nimi...
 
30. júna 2022 sme sa po dvoch rokoch rozlúčili so školským rokom 2021/2022
na školskom dvore. V slávnostnom duchu sa nieslo celé dopoludnie -  kultúrny
program, ktorí pripravili žiaci 1. stupňa pod vedení svojich p. učiteliek, 
rozlúčka deviatakov, ale hlavne príhovor pani riaditeľky RNDr. A. Antalovej, 
ktorá vyhodnotila školský rok, poďakovala svojim kolegom za prácu, žiakom za
úspešnú reprezentáciu školy a aktivitu v zbere papiera. Najaktívnejším žiakom
odovzdala knižné odmeny a vecné darčeky.

Na záver zaželala všetkým leto plné pohody, aby toto obdobie bolo pre každého 
obdobím oddychu, načerpania síl a novej energie. V mene ZR vystúpila Mgr.
Zuzana Študencová, ktorá vyjadrila vďaku všetkým pedagógom za ich prácu a
popriala žiakom šťastné a veselé prázdniny plné pohody a radostných chvíľ.

Potom  sa všetci žiaci rozišli do svojich tried, kde triedni učitelia zhodnotili
výchovno – vyučovacie výsledky žiakov  a odovzdali im vysvedčenia.
Nakoniec žiaci opustili školu a rozpŕchli sa na prázdniny.

 

PostHeaderIcon Dlaň dokorán

Tretí júnový týždeň sme sa aj my v našej škole zapojili do celoslovenskej výzvy pre ZŠ Dlaň dokorán. Táto akcia je súčasťou projektu Detský čin roka, ktorého cieľom je šíriť myšlienku dobra u detí. Aj naši žiaci obkreslili a vystrihli svoju otvorenú dlaň na farebný papier a dovnútra napísali aspoň jeden dobrý skutok, ktorý vykonali. Naša reťaz dobrých skutkov po premeraní mala dĺžku 39,2 metra.

 

PostHeaderIcon Oznam pre rodičov!

Antigénové testy na domáce testovanie

Vážení rodičia!

Oznamujeme Vám, že v dňoch
28.06.2022 (utorok) a 29.06.2022 (streda)
sa budú vydávať antigénové testy pre žiakov
0
od 13.00 do 13.30 hod. obed
od 13.30 do 17.00 hod.
na vrátnici II. stupňa.

Dostanete 5 testov, ktoré musíte osobne prevziať a podpísať. Testy dostanú tí rodičia, ktorí si ich objednali.


RNDr. Anita Antalová
riaditeľka školy

 

PostHeaderIcon Okresná vlastivedná súťaž - PRAMENE

img 20220620 092741

IMG 20220615 1

IMG 20220615 2

IMG 20220615 3

IMG 20220615 4

IMG 20220615 5

 

 

PostHeaderIcon Školský majster Slovenska 2021/2022 v plávaní

IMG 20220615 0001

IMG 20220615 084841

20220614105421 IMG 0386

IMG 20220615 084921

 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. Viac informácií o cookies a ako ich zmazať, nájdete na stránke Bližšie info o cookies.

Súhlasím s používaním cookies na týchto stránkach.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk