PostHeaderIcon Oznam pre rodičov

There are no translations available.

Oznamujeme rodičom, že vysvedčenie za školský rok 2019/2020 sa bude vydávať v utorok 30.6.2020

od 7.45 hod. do 8.30 hod.

Po vydaní vysvedčenia žiaci hneď odchádzajú zo školy.

Obed v tento deň žiaci mať nebudú.

 

PostHeaderIcon Prevádzkový poriadok platný od 22.6.2020

There are no translations available.

Organizácia školy od 22.6.2020

Prevádzka a vnútorný režim školy do konca školského roku 2019/2020
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov


Prevádzka školy

Prevádzka školy bude v čase 6:30 - 16:30 hod.

Pri vstupe do školy rodič odovzdá toto VYHLÁSENIE.

Žiaci budú prichádzať a odchádzať len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti, pričom sprevádzajúca osoba nevstupuje do areálu školy pri príchode. Keď si príde vyzdvihnúť dieťa z ŠKD, telefonicky to oznámi vychovávateľke, ktorá dieťa pošle k rodičovi. Žiak môže prísť do školy samozrejme i sám a sám aj odísť, no je nutné, aby priniesol lístok od zákonného zástupcu, v akom čase môže žiak sám po ukončení vyučovania odísť.

Vo vestibule školy si každý žiak vydezinfikuje ruky, k čomu slúžia stojany s bezdotykovým dávkovačom dezinfekcie s rozprašovačom. Ak bude dieťaťu nameraná počas dňa teplota vyššia alebo rovnajúca sa 37,2 stupňov, bude kontaktovaný rodič.

Po príchode do školy sa žiak prezuje a odloží si veci do skrinky, následne ide žiak priamo do triedy. Žiak si donesie okrem školských pomôcok aj rezervné rúško, papierové vreckovky, toaletný papier, nápoj a desiatu.

Prevádzka školského bufetu nebude počas tohto obdobia otvorená.

Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša.

Na toaletách použije rovnako mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky.

Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec základnej školy nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem priestorov skupiny, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.

V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha 2x denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, sa vykonáva minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí). Minimálne raz denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú.

 

Vyučovanie:

 

  • 1. – 4. ročník od 7:45 hod. do 11:20 hod., následne budú žiaci tráviť čas v ŠKD
  • 5. - 9. ročník: do 24.6.2020 podľa rozvrhu, od 25.6.2020 budú mať žiaci 5 hodín.

 

Stravovanie v školskej jedálni

Výdaj stravy bude prebiehať v čase 11:25 hod. - 14:00 hod.

Pred vstupom do priestorov ŠJ si každý umyje ruky (použije mydlo v dávkovači a papierové utierky) a   vydezinfikuje si ruky pred školskou jedálňou.

V jedálni budú jednotlivé skupiny obedovať tak, aby sa navzájom nemiešali.

Po každom žiakovi bude stôl vydezinfikovaný.

 

Pobyt v školskom klube detí (ŠKD):

V čase od obeda do 16:30 hod.  je každá skupina žiakov s pridelenou vychovávateľkou. V prípade priaznivého počasia trávia žiaci čas vonku v areáli školy, pričom sú jednotlivé skupiny žiakov na presne vymedzenom priestranstve, aby nedochádzalo k miešaniu skupín. Za týchto okolností nie je potrebné, aby mali žiaci a pedagógovia v úzkom kruhu svojej skupiny na danom vymedzenom priestranstve rúško.

Ranná služba je v ŠKD zabezpečená. Zákonný zástupca je povinný rešpektovať čas otvorenia a zatvorenia školy a prispôsobiť tak príchod a odchod dieťaťa v danom čase.

 

Povinnosti zákonného zástupcu žiaka

Zákonný zástupca:

 

  1. predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Bez tohto vyhlásenia nie je možné žiaka do školy vpustiť.
  2. rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy;
  3. berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID-19 základná škola informuje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
  4. zabezpečí každý deň pre svoje dieťa 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky a toaletný papier v množstve, ktoré mu vystačí na celý deň;
  5. zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk);
  6. dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v tomto dokumente;
  7. rešpektuje zmenenú organizáciu vyučovania ako aj upravený obsah a formu vzdelávania, zabezpečí, aby žiak prichádzal a odchádzal zo školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti, pričom sprevádzajúce osoby sa v areáli školy nepohybujú, len pri odchode, keď si ho príde vyzdvihnúť;
  8. rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou a v areáli školy.

 

 

PostHeaderIcon Tvorivé dielne v Mestskej galérii

There are no translations available.

Dňa 12.6. sa žiaci 3. ročníka s pani učiteľkou Mgr. Renátou Sivokovou zúčastnili výstavy obrazov spojenej s tvorivými dielňami. Na úvod si deti vypočuli rozprávanie o autorke vystavených obrazov. Potom nasledovala prehliadka jej tvorby. Pod vedením pani učiteľky zo Základnej umeleckej školy v Rimavskej Sobote, p.Pánekovej sa deti oboznámili s výtvarnou technikou tkanie. Vytvárali si na kartónových osnovách mandaly – lapače snov. Pomocou látok, pierok a flitrov žiaci vytvorili krásne diela.

Bol to pekný umelecký zážitok

 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. Viac informácií o cookies a ako ich zmazať, nájdete na stránke Bližšie info o cookies.

Súhlasím s používaním cookies na týchto stránkach.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk